Reiseforsikringen din kan dekke avbestilling eller ombooking av reise til steder der UD har utstedt reiseråd

Når UD fraråder reiser til land eller steder, vil ofte reiseselskapene gi deg mulighet til ombooking eller refusjon. Ta derfor alltid kontakt med reisearrangøren din først, for å høre hva de kan hjelpe deg med.

Reiseforsikringen din kan dekke utgifter du ikke får refundert fra reisearrangør.

Er du i et Corona-rammet område nå, og trenger helsehjelp? Ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +47 21 89 66 75

Husk også at hvis UD utsteder offisielt reiseråd til et område, og du reiser likevel, gjelder ikke reiseforsikringen.