Valutakurs

Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK benyttes den valutakurs som vi mottar fra Mastercard, pluss et valutapåslag. Informasjon om valutapåslag og omregning av valuta fremgår av prislisten og kontovilkårene.