Reiseforsikring

Når du betaler minst 50 % av reisens transportkostnad (billetter og/eller drivstoff) med kortet ditt er du dekket av en av markedets beste kortrelaterte reise- og ulykkesforsikringer, som også inkluderer en avbestillingsforsikring.

Forsikringen gjelder*:

  • kortinnehaver samt ektefelle/samboer og ugifte barn under 23 år som bor sammen med kortinnehaver eller under skolegang, bor borte fra hjemmet og blir forsørget av kortinnehaver,
  • alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 3 øvrige medreisende. Består denne gruppen av flere enn 3 medreisende, gjelder forsikringen for de 3 yngste,
  • for reiser og opphold i hele verden, når du reiser med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel. Forsikringen gjelder reiser av inntil 90 dagers varighet.

Alle omkostninger i forbindelse med leiebil, samt skatter og avgifter for bonusreiser, regnes som transportkostnader.

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår
Forsikringsvilkår Mastercard (pdf)Forsikringsvilkår Mastercard Premium (pdf)

Vilkår for deg som har bestilt og betalt din reise før 1. juli 2018.
Forsikringsbevis Mastercard (pdf)Forsikringsbevis Mastercard Premium (pdf)Forsikringsvilkår Mastercard (pdf)Forsikringsvilkår Mastercard Premium (pdf)

Forsikringsselskap

Codan Forsikring NUF
Tlf.: +47 67 22 42 22
Meld skade til Codan

Ved akutte skader under reise kontakt:
SOS International
Tlf.: +45 70 10 50 50
+47 6722 43 00, åpent hele døgnet.