Reiseforsikring

Fra og med 1. desember 2019 blir Tryg Forsikring ny forsikringsgiver for SAS EuroBonus World Mastercard. Din forsikring i tilknytning til kortet fortsetter som før. Alle skader fra og med 1. desember skal meldes til Tryg Forsikring.

Når du betaler minst 50 % av reisens transportkostnad (billetter og/eller drivstoff) med kortet ditt er du dekket av en god kortrelatert reise- og ulykkesforsikring, som også inkluderer en avbestillingsforsikring.

Forsikringen gjelder*:

  • kortinnehaver samt ektefelle/samboer og ugifte barn under 23 år som bor sammen med kortinnehaver eller under skolegang, bor borte fra hjemmet og blir forsørget av kortinnehaver,
  • alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 3 øvrige medreisende. Består denne gruppen av flere enn 3 medreisende, gjelder forsikringen for de 3 yngste,
  • for reiser og opphold i hele verden, når du reiser med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel. Forsikringen gjelder reiser av inntil 90 dagers varighet.

Alle omkostninger i forbindelse med leiebil, samt skatter og avgifter for bonusreiser, regnes som transportkostnader.

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår
Forsikringsvilkår Mastercard (pdf)Forsikringsvilkår Mastercard Premium (pdf)

Forsikringsselskap

Codan Forsikring NUF
Tlf.: +47 67 22 42 22
Meld skade til Codan

Ved akutte skader under reise kontakt:
SOS International
Tlf.: +45 70 10 50 50
+47 6722 43 00, åpent hele døgnet.